13 خرداد، آخرین فرصت ثبت نام در فصل ششم خانه ما – شهر تبریز

اخبار, ویدیو|

فصل ششم مستندمسابقه «خانه ما» در شهر زیبای تبریز برگزار خواهد شد. آخرین فرصت ثبت نام برای خانواده های محترم تبریزی 13 خردادماه است. این فرصت را از دست ندهید. گفتنی است که ثبت نام برای فصول بعدی و سایر شهرها همچنان باز است.