بازپخش سری سوم مسابقه «خانه ما» (شهر تهران) در شبکه مستند، به دلیل همزمانی با پخش مسابقه ضدگلوله، به روزهای یکشنبه منتقل شده است.

از این پس علاقه مندان مسابقه خانه ما می توانند به جای چهارشنبه ها، روزهای یکشنبه ساعت 22 به تماشای «خانه ما» از شبکه مستند بنشینند. تکرار این مسابقه، روز بعد ساعت 10:30 از همین شبکه خواهد بود.

برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام خانه ما بپیوندید:

تلگرام خانه ما