افزایش درآمد یا کاهش هزینه؟ اولویت با کدام است؟

افزایش درآمد یا کاهش هزینه؟ اولویت چیست؟ قسمت اول؛ سرمایه گذاری!

اگر یک نظرسنجی بین افراد طبقه متوسط جامعه انجام شود شاید بیش از ۹۰ درصد افراد از وضعیت درآمد فعلی خود ناراضی باشند و دوست دارند که به شیوه ای درآمد خود را افزایش دهند. اغلب دوست دارند سرمایه گذاری های سودآوری انجام دهند که بالاتر از نرخ سود بانکی باشد، مثلاً وارد شدن به بازار طلا و ارز و امید به گران شدن آنها.