آرشیو مقالات

مدیریت هزینه خانواده و دخل و خرج زندگی

چه کنیم تا دخل و خرجمان با هم بخواند؟!

شاید برایتان پیش آمده باشد که به اواخر ماه که می رسید، احساس کنید کفگیر به ته دیگ خورده و به اصطلاح دخل و خرجتان با هم جور نیست! این مساله از بزرگ ترین دغدغه های بسیاری از افراد و خانواده ها است. اما واقعا برای حل این مساله چه باید کرد؟ آیا افزایش درآمد مشکل را برطرف می کند؟

در هنگام خرید فریب حواس پنجگانه را نخورید

چگونه حواس پنجگانه در هنگام خرید، ما را گول می زنند؟

خریدهای ما چقدر احساسی است و چقدر ضروری و منطقی؟ شاید تصور می کنیم که از منطق برای خریدهای خود استفاده می کنیم اما در بسیاری از موارد این فروشندگان هستند که با ترفندهایی که بر احساسات ما اثر می گذارند، باعث خرید ما می شوند.

«1141516