آرشیو اینفوگرافی

بحران کم آبی در ایران

ایران، غرق در بحران کم آبی

کره زمین، بدون آب! کافی است فقط چند ثانیه، چنین آینده ای را در ذهنتان تجسم کنید، آن وقت است که پشتتان خواهد لرزید! متاسفانه بحران کم آبی هر روز شکل و شمایل ترسناک خود را جدی تر می نمایاند. کشور ما هم از این بحران مستثنی نیست.

دلایل اتلاق وقت

۱۰ دلیل عمده اتلاف وقت را بشناسیم! (اینفوگرافی)

ماجرای عمر و آب رفته ای که به جوی باز نمی گردد را بارها و بارها همگی به زبان و بیان و ادبیات مختلف شنیده ایم.
اما چرا این عمر عزیز و وقت گرانمایه را به راحتی از دست می دهیم و به قول معروف از صبح سرمان را که می چرخانیم یک دفعه می بینیم که شب شده و به هیچ کاری نرسیده ایم؟ چرا هر چه می دویم، وقت کم می آوریم و آرزو می کنیم که ای کاش شبانه روز بیشتر از ۲۴ ساعت بود؟!
در این اینفوگرافی ۱۰ دلیل عمده اتلاف وقت را بررسی می کنیم.

با حساب و کتاب خرج کردن

هوشمندانه خرج کنید!

همیشه این گونه رایج بوده که پول درآوردن سخت است اما خرج کردن مثل آب خوردن!
اگر همیشه آخر ماه پول کم می آورید و دخل و خرج تان نمی خواند، بهتر است به فکر آن باشید که هوشمندانه دست به جیب شوید.
نکته های خاصی وجود دارند که به کار بستن آن ها باعث می شود از خرج های اضافی جلوگیری کنید و به قول معروف حساب جیب تان را داشته باشید.
این نکات را در قالب اینفوگرافی ساده ای مرور کنید.

آثار استرس شغلی

آیا استرس های شغلی، ما را می کشند؟!

کار (حرفه) بخشی از زندگی است که غیر از جنبه مالی آن، می تواند جنبه های مثبتی همچون ارضای میل به استقلال و موفقیت، نیاز به تحرک و عمل، نیازهای اجتماعی و نیاز به حس خودارزشمندی برای افراد به دنبال داشته باشد؛ اما به هر حال می تواند باعث ایجاد فشار و استرس روانی نیز گردد. در اینجا، به برخی از نشانه ها و اخطارهایی که به دلیل فشار شدید کاری و استرس، ممکن است در افراد ظاهر شود، می پردازیم.

«12