همچنین می توانید در نظرسنجی بهترین و آموزنده ترین قسمت از فصل اول مسابقه خانه ما شرکت کنید.

برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام خانه ما بپیوندید:

کانال خانه ما در تلگرام