هر تعداد از قسمتهای فصل اول مستند مسابقه خانه ما (تهران) را که دیده اید، در این نظرسنجی شرکت کنید و با اعلام نظرات صریح خود، به ما در افزایش کیفیت و جذابیت این برنامه یاری رسانید. نظرسنجی فصل دوم (اصفهان) پس از اتمام پخش آن برگزار می شود.

برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام خانه ما بپیوندید:

کانال خانه ما در تلگرام