فصل ششم مستندمسابقه خانه ما، مراحل فنی اعم از صداگذاری، تدوین، نریشن و … را می گذراند و به زودی برای پخش در دی ماه 97 آماده خواهد شد.

در فصل جدید، شاهد رقابت میان 3 خانواده دوست داشتنی تبریزی خواهید بود.

برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام خانه ما بپیوندید:

کانال خانه ما در تلگرام